Тема 1.3. Фінансування основного і оборотного капіталу підприємств малого бізнесу

1. Кількісні критерії ідентифікації успішності роботи МБ

2. Функції малого підприємництва

3. Система показників оптимального розвитку малого підприємництва

Проблема: пошуку джерел фінансування основного та оборотного капіталу; оптимізації джерел фінансування господарської діяльності та розподілу отриманого прибутку

1. Кількісні критерії ідентифікації успішності роботи МБ

До кількісних критеріїв ідентифікації суб’єктів малого підприємництва належать: середньооблікова чисельність працюючих; обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг); обсяг реалізованої продукції (робіт, 21 послуг); оборот; розмір активів; розмір статутного капіталу; загальний баланс; обсяг витраченої енергії та теплопостачання; кількість структурних одиниць тощо. Якісні критерії поділяють на критерії, які стосуються власності і контролю; ринку та менеджменту; звітності та внутрішньої системи контролю; фінансування та інвестування.

 

Так, головною загрозою підприємств малого бізнесу є їх вразливість, нестійкість і залежність від державної підтримки. Виходячи з цього, державне регулювання діяльності малого підприємництва повинно спрямовуватись на нівелювання впливу його негативних сторін на потенційні можливості.

Якісні критерії розвитку малого бізнесу (головний фактор – наявність фінансів для подальшого функціонування)

2. Функції малого підприємництва

 

3. Система показників оптимального розвитку малого підприємництва