Міністерство освіти і науки

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту

Сумського державного університету

 

 

 

 

Затверджую

Заступник директора з НР

______________ О.А.Кравченко

«__»_________2016р.

 

 

 

 

 

 

Електрообладнання транспортних засобів

 

Робочий зошит

 

Студента 331 гр.

 

 

Розробив викладач Солдатенко О.В.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії сільськогосподарських та транспортних дисциплін

Протокол №___ від «__»_______2016 р.

Голова циклової комісії

____________________ Солдатенко О.В.

 

2016

 

Практичне заняття № 1

Тема: Вивчення будови,перевірка технічного стану акумуляторної батареї.

Мета заняттяОдержати практичні навички при розбиранні й складанні акумуляторної батареї; ознайомитися з будовою й роботою акумуляторної батареї.

Матеріальне забезпеченняАкумуляторна батарея без електроліту; акумуляторна батарея, яка була в роботі; схеми і плакати по будові акумулятора та акумуляторних батарей; необхідна література.

Обладнання та інструментисвинцево-кислотна стартерна акумуляторна батарея , скляна трубка , навантажувальна вилка , ареометр .

Питання розібрані при підготуванні до практичної роботи дома :

1. Яке призначення акумуляторної батареї?

 

 

 

 

2. З яких частин складається акумуляторна батарея?

 

 

3. Що являють собою позитивні й негативні пластини акумулятора і як їх відрізнити одну від одної?

 

 

 

4. Які процеси відбуваються в акумуляторах під час зарядження й розрядження?

 

 

 

5. Що таке ємність акумуляторної батареї і від чого залежить її величина?

 

 

 

6. Як розшифровують маркування акумуляторної батареї?

 

 

 

7. Які вимоги техніки безпеки при використанні акумуляторної батареї?

 

 

 

 

8. Що таке електроліт? Як змінюється густина електроліту при розрядженні й зарядженні акумулятора?

 

9.Які операції технічного обслуговування акумуляторної батареї Ви знаєте ?

 

 

Хід роботи :

1. Виміряйте рівень електроліту в акумуляторах АКБ і впишіть дані в таблицю .

акумул .

 

 

 

 

 

 

Рівень , мм

 

 

 

 

 

 

Як він вимірюється , чим , в яких межах повинен бути ? Що робити , якщо він не відповідає необхідним параметрам ?

 

 

 

2.Виміряти ступінь зарядження акумуляторної батареї двома способами:

Ареометром

Запишіть дані в таблицю , опишіть вимоги до процесу і дайте заключення про технічний стан .

акумул .

 

 

 

 

 

 

Густина , г/см³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навантажувальною вилкою

Опишіть процес , приведіть вимоги до нього , дайте заключення про технічний стан АКБ .

 

 

 

Опишіть будову ареометра і навантажувальної вилки .

 


 

3.Визначте зарядний струм для запропонованої АКБ , опишіть послідовність дій при постановці його на заряджання зарядним пристроєм . Марка АКБ -

 

 

 

 

 

 

 

Техніка безпеки при заряджанні АКБ .

Опишіть будову зарядного пристрою з вказуванням на малюнку основних частин.

Дайте короткі відповіді на питання :

1.Зазначте основні несправності АКБ .

 

2.З яких матеріалів виготовляють гратки і активний матеріл позитивних пластин і негативних ?

3.Яка технологія процесу формування пластин ?

 

 

4.Приведіть формулу розрядного струму для визначення номінальної ємності акумулятора при 20 – годинному режимі розряду . Як визначають номінальну ємність ?

 

5.Що називають резервною ємністю АКБ , як її визначають і де застосовують її позначення ?

 

6.Від чого залежить ємність АКБ в експлуатації ?

 

7.Зазначте особливості будови і роботи гелевих АКБ і батарей виконаних по технології AGM .

 

 

8.На скільки відсотків заряджена АКБ , якщо ареометр показав густину електроліту кожного акумулятора – 1,27 г/см³ при температурі +30°С ?