Берілген торқөз функциясының дискрет Лаплас түрлендіруін былай табады

A)

D)

G)

Берілген торқөз функциясының дискрет Лаплас түрлендіруін былай табады

A)

D)

G)

Берілген функция мынандай болғанда , мұндағы жүйенің реттелетін параметрлердің ауытқулары, ол туралы келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы

D) , ал басқа координат басының манындағы нүктелерде оның таңбасы өзгеріп тұрса, Ляпунов функциясы ауыспатаңбалы

H) Ляпунов функциясы ауыспатаңбалы функция

Берілген функция мынандай болғанда , мұндағы жүйенің реттелетін параметрлердің ауытқулары, ол туралы келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы

E) координат басында және кейбір басқа координат басының манындағы нүктелерінде нөлге тең болып ал қалған нүктелерде оның таңбасы өзгермесе Ляпунов функциясы тұрақтаңбалы

G) Ляпунов функциясы теріс тұрақтаңбалы функция

Берілген функция мынандай болғанда , мұндағы жүйенің реттелетін параметрлердің ауытқулары, ол туралы келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы

E) координат басында және кейбір басқа координат басының манындағы нүктелерінде нөлге тең болып ал қалған нүктелерде оның таңбасы өзгермесе Ляпунов функциясы тұрақтаңбалы

F) Ляпунов функциясы оң тұрақтаңбалы функция

Берілген функция мынандай болғанда , мұндағы жүйенің реттелетін параметрлердің ауытқулары, ол туралы келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы

C) , ал басқа координат басының манындағы нүктелерде оның таңбасы өзгермесе Ляпунов функциясы анықтаңбалы

G) Ляпунов функциясы теріс анықтаңбалы функция

Берілген функция мынандай болғанда , мұндағы жүйенің реттелетін параметрлердің ауытқулары, ол туралы келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы

C) , ал басқа координат басының манындағы нүктелерде оның таңбасы өзгермесе Ляпунов функциясы анықтаңбалы

F) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

Берілген функция мынандай болғанда , мұндағы жүйенің реттелетін параметрлердің ауытқулары, ол туралы келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы

D) , ал басқа координат басының манындағы нүктелерде оның таңбасы өзгеріп тұрса, Ляпунов функциясы ауыспатаңбалы

H) Ляпунов функциясы ауыспатаңбалы функция

Берілген функция мынандай болғанда , мұндағы жүйенің реттелетін параметрлердің ауытқулары, ол туралы келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы

E) координат басында және кейбір басқа координат басының манындағы нүктелерінде нөлге тең болып ал қалған нүктелерде оның таңбасы өзгермесе Ляпунов функциясы тұрақтаңбалы

G) Ляпунов функциясы теріс тұрақтаңбалы функция

Берілген функция мынандай болғанда , мұндағы жүйенің реттелетін параметрлердің ауытқулары, ол туралы келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы

E) координат басында және кейбір басқа координат басының манындағы нүктелерінде нөлге тең болып ал қалған нүктелерде оның таңбасы өзгермесе Ляпунов функциясы тұрақтаңбалы

F) Ляпунов функциясы оң тұрақтаңбалы функция

Берілген функция мынандай болғанда , мұндағы жүйенің реттелетін параметрлердің ауытқулары, ол туралы келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы

C) , ал басқа координат басының манындағы нүктелерде оның таңбасы өзгермесе Ляпунов функциясы анықтаңбалы

G) Ляпунов функциясы теріс анықтаңбалы функция

Берілген функция мынандай болғанда , мұндағыжүйенің реттелетін параметрлердің ауытқулары, ол туралы келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы

C),ал басқа координат басының манындағы нүктелерде оның таңбасы өзгермесе Ляпунов функциясы анықтаңбалы

F) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

Гармоникалық сызықтандырылған жүйенің сипаттауыш теңдеуі түйықталған жағдайда мынандай болғанда

A) Михайлов функциясы тең

 

D) Нақты Михайлов функциясы тең

 

G) Жорамал Михайлов функциясы тең

 

Гармоникалық сызықтандырылған жүйенің сипаттауыш теңдеуі түйықталған жағдайда мынандай болғанда

B) Михайлов функциясы тең

 

E) Нақты Михайлов функциясы тең

 

G) Жорамал Михайлов функциясы тең

 

Гармоникалық сызықтандырылған жүйенің сипаттауыш теңдеуі түйықталған жағдайда мынандай болғанда

C) Михайлов функциясы тең

 

F) Нақты Михайлов функциясы тең

H) Жорамал Михайлов функциясы тең

Гармоникалық сызықтандырылған жүйенің сипаттауыш теңдеуі түйықталған жағдайда мынандай болғанда

C) Михайлов функциясы тең

 

F) Нақты Михайлов функциясы тең

 

H) Жорамал Михайлов функциясы тең

 

Гармоникалық сызықтандырылған жүйенің сипаттауыш теңдеуі түйықталған жағдайда мынандай болғанда

A) Михайлов функциясы тең

 

D) Нақты Михайлов функциясы тең

 

G) Жорамал Михайлов функциясы тең

 

Гармоникалық сызықтандырылған жүйенің сипаттауыш теңдеуі түйықталған жағдайда мынандай болғанда

B) Михайлов функциясы тең

 

E) Нақты Михайлов функциясы тең

 

G) Жорамал Михайлов функциясы тең

 

Гармоникалық сызықтандырылған жүйенің сипаттауыш теңдеуі түйықталған жағдайда мынандай болғанда

C) Михайлов функциясы тең

 

F) Нақты Михайлов функциясы тең

 

H) Жорамал Михайлов функциясы тең

 

Гармоникалық сызықтандырылған жүйенің сипаттауыш теңдеуі түйықталған жағдайда мынандай болғанда

C) Михайлов функциясы тең

 

F) Нақты Михайлов функциясы тең

 

H) Жорамал Михайлов функциясы тең

 

 

Дискрет уақыт функциясының z-түрлендіруі мынандай болса, дискреттеу аралығы белгілі болса, онда бастапқы торқөз функциясы былай табылады

A) Берілген , квадрат теңдеуінің түбірлерін тауып F(z) функциясын жіктеп былай жазамыз

F) Табылған функцияны қарапайым бөлшектерге бөлеміз

G) Торқөз функциясы мынандай болады

Дискретті беріліс функциясы тең болғанда жиілік беріліс функциясын былай табамыз

A)

D)

G)

 

Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

 

 

 

 

 

жүйе түралы келесіні айтуга болады

B) Сипаттауыш теңдеудің теріс таңбалы нақты бөліктері бар комплексті түйіндес түбірлері болады

D) Жүйедегі өтпелі процес тербелмелі орнықты

G) Ерекше нүктесі орнықты фокус

Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

 

 

 

 

 

жүйе түралы келесіні айтуга болады

C) Сипаттауыш теңдеудің оң таңбалы нақты бөліктері бар комплексті түйіндес түбірлері болады

E) Жүйедегі өтпелі процес тербелмелі орнықты емес

H) Ерекше нүктесі орнықты емес фокус

Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

 

 

жүйе түралы келесіні айтуга болады

A) Сипаттауыш теңдеудің екі түйіндес таза жорамал түбірлері бар

F) Жүйедегі өтпелі процесте өшпейтін тербелістер орын алады

G) Ерекше нүктесі орталық

 

Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

жүйе түралы келесіні айтуга болады

A) Сипаттауыш теңдеудің екі теріс таңбалы түбірлері бар

F) Жүйедегі өтпелі процес экспоненциалды орнықты

G) Ерекше нүктесі орнықты түйін

 

Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

жүйе түралы келесіні айтуга болады

A) Сипаттауыш теңдеудің екі теріс таңбалы түбірлері бар

E) Жүйедегі өтпелі процес экспоненциалды орнықты емес

H) Ерекше нүктесі орнықты емес түйін

 

Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

жүйе түралы келесіні айтуга болады

A) Сипаттауыш теңдеудің теріс және оң таңбалы түбірлері бар

E) Жүйедегі өтпелі процес экспоненциалды орнықты емес

G) Ерекше нүктесі ертоқым

 

Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

жүйе түралы келесіні айтуга болады

B) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең ,

E) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

G) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

 


Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

жүйе түралы келесіні айтуга болады

C) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең ,

F) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

H) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

 

Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

жүйе түралы келесіні айтуга болады

A) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең ,

D) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

H) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

жүйе түралы келесіні айтуга болады

A) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең ,

D) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

H) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

 

жүйе түралы келесіні айтуга болады

C) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең ,

F) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

G) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

Екінші ретті жүйеде фазалық сурет мынандай болғанда

 

жүйе түралы келесіні айтуга болады

C) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең ,

F) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

G) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,

, онда

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес түйін

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,

, онда

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес түйін

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,

, онда

C) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

D) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орталық

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,

, онда

C) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес фокус

 

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,

, онда

B) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

D) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орнықты фокус

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,

, онда

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

E) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай бол

 

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орнықты түйін

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

E) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орнықты түйін

H) Ерекше нүктесі орнықты емес фокус

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

 

 

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес түйін

 

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

 

 

B) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

D) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орнықты фокус

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

 

C) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес фокус

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

 

C) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

D) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орталық

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

 

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес түйін

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,

, онда

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес түйін

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,, онда

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес түйін

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,, онда

C) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

D) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орталық

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,

, онда

C) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

 

 

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес фокус

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,

, онда

B) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

D) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орнықты фокус

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері тең ,

, онда

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

E) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орнықты түйін

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

 

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

E) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орнықты түйін

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

 

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес түйін

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

 

 

B) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

D) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орнықты фокус

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

C) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес фокус

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

C) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

D) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орталық

Екінші ретті жүйенің сипаттауыш теңдеунің түбірлері комплексті жазықтықта былай қөрсетілсе

 

 

 

 

 

A) Реттелінетін шама келесі теңдеумен жазылады

F) Реттелінетін шаманың өзгеру графигі мынандай болады

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес түйін

Екінші ретті жүйеде реттелінетің шаманың өзгеру графигі мынандай болғанда

 

 

 

жүйе түралы келесіні айтуга болады

B) Сипаттауыш теңдеудің теріс таңбалы нақты бөліктері бар комплексті түйіндес түбірлері болады

D) Жүйедегі фазалық сурет мынандай болады

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орнықты фокус

Екінші ретті жүйеде реттелінетің шаманың өзгеру графигі мынандай болғанда

 

 

 

жүйе түралы келесіні айтуга болады

A) Сипаттауыш теңдеудің екі таза жорамал комплексті түйіндес түбірлері бар

F) Жүйедегі фазалық сурет мынандай болады

 

 

G) Ерекше нүктесі орталықс

Екінші ретті жүйеде реттелінетің шаманың өзгеру графигі мынандай болғанда

 

 

 

жүйе түралы келесіні айтуга болады

C) Сипаттауыш теңдеудің оң таңбалы нақты бөліктері бар комплексті түйіндес түбірлері болады

E) Жүйедегі фазалық сурет мынандай болады

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес фокус

Екінші ретті жүйеде реттелінетің шаманың өзгеру графигі мынандай болғанда

 

 

 

 

жүйе түралы келесіні айтуга болады

B) Сипаттауыш теңдеудің екі оң таңбалы түбірлері бар

E) Жүйедегі фазалық сурет мынандай болады

 

 

 

 

H) Ерекше нүктесі орнықты емес түйін

Екінші ретті жүйеде реттелінетің шаманың өзгеру графигі мынандай болғанда

 

 

 

 

жүйе түралы келесіні айтуга болады

A) Сипаттауыш теңдеудің екі теріс таңбалы түбірлері бар

D) Жүйедегі фазалық сурет мынандай болады

 

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орнықты түйін

Екінші ретті жүйеде реттелінетің шаманың өзгеру графигі мынандай болғанда

 

 

 

 

жүйе түралы келесіні айтуга болады

C) Сипаттауыш теңдеудің оң таңбалы және теріс таңбалы түбірлері бар

F) Жүйедегі фазалық сурет мынандай болады

 

 

 

G) Ерекше нүктесі орталық

Ж Жүйенің қозғалысы келесі дифференциалды теңдеулер жүйесімен жазылсын

 

онда

A) Сипаттауыш теңдеудің түрі мынандай болады

 

D) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең

, .

G) Ерекше нүктесі орнықты түйін

 

 

 

 

Жүйенің қозғалысы келесі дифференциалды теңдеулер жүйесімен жазылсын

 

онда

A) Сипаттауыш теңдеудің түрі мынандай болады

 

E) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең

, .

H) Ерекше нүктесі орнықты емес фокус

Жүйенің қозғалысы келесі дифференциалды теңдеулер жүйесімен жазылсын

 

онда

B) Сипаттауыш теңдеудің түрі мынандай болады

 

D) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең

, .

G) Ерекше нүктесі орнықты фокус

Жүйедегі фазалық сурет келесі суретте қөрсетілген

 

онда

A) Өтпелі процес тербелмелі орнықты

D) Сызықты емес сипаттаманың түрі мынандай болады

 

 

 

G) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

 

Жүйедегі фазалық сурет келесі суретте қөрсетілге

 

онда

A) Өтпелі процес тербелмелі орнықты

E) Сызықты емес сипаттаманың түрі мынандай болады

 

 

 

 

H) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

 

 

 

Жүйедегі фазалық сурет келесі суретте қөрсетілген

 

онда

C) Өтпелі процес орнықты автотербеліс

F) Сызықты емес сипаттаманың түрі мынандай болады

G) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

,

,

Жүйедегі фазалық сурет келесі суретте қөрсетілген

 

онда

A) Өтпелі процес тербелмелі орнықты

D) Сызықты емес сипаттаманың түрі мынандай болады

H) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

,

,

Жүйенің қозғалысы келесі дифференциалды теңдеулер жүйесімен жазылсын

 

C) Сипаттауыш теңдеудің түрі мынандай болады

 

F) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең

, .

H) Ерекше нүктесі орнықты емес түйін

Жүйенің қозғалысы келесі дифференциалды теңдеулер жүйесімен жазылсын

 

B) Сипаттауыш теңдеудің түрі мынандай болады

 

E) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең

, .

G) Ерекше нүктесі ертоқым

 

 

 

 

 

Жүйенің қозғалысы келесі дифференциалды теңдеулер жүйесімен жазылсын

 

A) Сипаттауыш теңдеудің түрі мынандай болады

 

D) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең

, .

G) Ерекше нүктесі орнықты фокус

Жүйенің қозғалысы келесі дифференциалды теңдеулер жүйесімен жазылсын

   

B) Сипаттауыш теңдеудің түрі мынандай болады

 

E) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең

, .

H) Ерекше нүктесі орнықты емес фокус

Жүйенің қозғалысы келесі дифференциалды теңдеулер жүйесімен жазылсын

   

C) Сипаттауыш теңдеудің түрі мынандай болады

 

F) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең

, .

G) Ерекше нүктесі орталық

И Импульсті жүйе туралы келесіні айтуға бар

B)Құрамында импульсті үзбе болады

C)Импульсті үзбе үзіліссіз сигналды дискретті сигналға түрлендіреді

F)Айырымдық теңдеулермен жазылады

Импульстік фильтр ұзаттылығы тікбұрышты импульстерді құрастырады және оның схемасы мынандай болғанда

 

 

 

мұндағы үзіліссіз бөлігінің беріліс функциясы , импульстік фильтрдің дискретті беріліс функциясы былай табылады

A) Импульстік элементтің кіреберісіне бірлік сатылы сигнал берілгенде оның шығаберісіндегі сигнал

D) Үзілісіз бөлігінің келтірілген беріліс функциясы тең

H)

Импульстік фильтр ұзаттылығы тікбұрышты импульстерді құрастырады және оның схемасы мынандай болғанда

 

 

мұндағы үзіліссіз бөлігінің беріліс функциясы , импульстік фильтрдің дискретті беріліс функциясы былай табылады

A) Импульстік элементтің кіреберісіне бірлік сатылы сигнал берілгенде оның шығаберісіндегі сигнал

D) Үзілісіз бөлігінің келтірілген беріліс функциясы тең

H)

Импульстік фильтр ұзаттылығы тікбұрышты дельта импульстерді құрастырады және оның схемасы мынандай болғанда

 

 

үзіліссіз бөлігінің беріліс функциясы болғанда импульстік фильтрдің дискретті беріліс функциясы былай табылады

A)

D)

G)

Импульстік фильтр ұзаттылығы тікбұрышты дельта импульстерді құрастырады және оның схемасы мынандай болғанда

 

 

үзіліссіз бөлігінің беріліс функциясы болғанда импульстік фильтрдің дискретті беріліс функциясы былай табылады

A)

B)

E)

Импульсті үзбенің жиілік беріліс функциясы мынандай болғанда амплитуда фаза жиілік сипаттамасын былай табамыз

B)

E)

G)

Импульсті үзбенің амплитуда фаза жиілік сипаттамасы мынандай болғанда амплитуда жиілік сипаттамасын былай табамыз

A)

D)

G)

Импульсті үзбенің амплитуда фаза жиілік сипаттамасы мынандай болғанда фаза жиілік сипаттамасын былай табамыз

A)

D)

G)

Импульсті жүйенің сипаттауыш теңдеуі мынандай болғанда орнықтылық шарты былай жазылады

C)

D)

G)

Импульсті жүйенің сипаттауыш теңдеуі мынандай болғанда орнықтылық шарты былай жазылады

C)

D)

G) жүйе орнықты

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

E) Ляпунов функциясының туындысы тең

H) Ляпунов функциясы оң анық таңбалы, ал оның туындысы оң анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

 

D) Ляпунов функциясының туындысытең

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе асимптотикалық орнықты

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

 

 

E) Ляпунов функциясының туындысытең

H) Ляпунов функциясы оң анық таңбалы, ал оның туындысы оң анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

 

D) Ляпунов функциясының туындысытең

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе асимптотикалық орнықты

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

 

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

 

E) Ляпунов функциясының туындысы тең

H) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы оң тұрақтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

B) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

 

E) Ляпунов функциясының туындысы тең

 

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

 

D) Ляпунов функциясының туындысытең

 

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс тұрақтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

 

H) Ляпунов функциясы оң анық таңбалы, ал оның туындысы оң анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

 

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

 

D) Ляпунов функциясының туындысы тең

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе асимптотикалық орнықты

Келесі уақыт функцияның ,дискреттеу аралығы белгілі болса, z-түрлендіруі былай табылады

A) ,

D)

G)

Келесі уақыт функцияның ,дискреттеу аралығы белгілі болса, z-түрлендіруі былай табылады

A) ,

D)

G)

Келесі уақыт функцияның ,дискреттеу аралығы белгілі болса, w-түрлендіруі былай табылады

A) Бастапқы уақыт функцияның z –түрлендіруін табамыз

D) Келесі айырбастауды өткізіп, табамыз

G)

Келесі уақыт функцияның ,дискреттеу аралығы белгілі болса, w-түрлендіруі былай табылады

A) Бастапқы уақыт функцияның z –түрлендіруін табамыз

D) Келесі айырбастауды өткізіп, табамыз

G)

Келесі уақыт функцияның дискретті w-түрлендіруі белгілі болса , дискреттеу аралығы белгілі болса, онда бастапқы функция былай табылады

A) Келесі айырбастауды өткізіп, табамыз

D)

G)

Сипаттауыш теңдеу мынандай болғанда

A) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең , .

E) Фазалық сурет мынандай болады

 

 

H) Ерекше нүкте орнықты емес фокус

Сипаттауыш теңдеу мынандай болғанда

B) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең , .

D) Фазалық сурет мынандай болады

 

 

 

G) Ерекше нүкте орнықты фокус

 

Сипаттауыш теңдеу мынандай болғанда

C) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең , .

F) Фазалық сурет мынандай болады

 

 

 

 

 

G) Ерекше нүкте орталық

Сипаттауыш теңдеу мынандай болғанда

B) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең , .

D) Фазалық сурет мынандай болады

 

G) Ерекше нүкте орнықты түйін

 

Сипаттауыш теңдеу мынандай болғанда

A) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең , .

E) Фазалық сурет мынандай болады

 

 

H) Ерекше нүкте орнықты емес түйін

 

Сипаттауыш теңдеу мынандай болғанда

C) Сипаттауыш теңдеудің түбірлері тең , .

F) Фазалық сурет мынандай болады

 

 

G) Ерекше нүкте орталық

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

C) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

F) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

D) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

G) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

E) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

E) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

C) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

F) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

D) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

G) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

E) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда, сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

C) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

F) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғандасызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

D) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

G) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

, ,

, ,

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

E) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда,

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

D) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

G) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

,

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

E) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

C) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

F) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

D) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

G) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

E) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

 

 

 

 

 

 

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

E) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

D) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

G) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

E) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда , сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

C) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

F) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

D) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

G) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

, ,

, ,

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

E) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

,

,

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

E) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

 

 

 

 

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда ,

сызықты бөлігінің беріліс функциясы , келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

A) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

D) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

G) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

 

Сызықты емес үзбенің сипаттамасы мынандай болғанда

,

сызықты бөлігінің беріліс функциясы келесі гармоникалық сигнал кезінде гармоникалық сызықтандырылған жүйенің

B) Сызықты бөлігінің амплитуда фаза жиілік сипаттамасын келесі теңдеумен беріледі

E) Сызықты емес үзбенің гармоникалық сызықтандырылған беріліс функциясы тең

H) Гармоникалық сызықтандырылған сызықты емес үзбенің годографы тең

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын зерттегенде Ляпунов функциясы , ал оның туындысы

, онда келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

F) Ляпунов функциясының туындысы ауыспатаңбалы функция

H) Ляпунов функциясы оң анық таңбалы, ал оның туындысы ауыспатаңбалы функция болғандықтан, жүйенің орнықты немесе орнықты емесін анықтай алмаймыз

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын зерттегенде Ляпунов функциясы , ал оның туындысы

, онда келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

D) Ляпунов функциясының туындысы оң тұрақтаңбалы функция

H) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы оң тұрақтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын зерттегенде Ляпунов функциясы , ал оның туындысы

, онда келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

E) Ляпунов функциясының туындысы теріс тұрақтаңбалы функция

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс тұрақтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын зерттегенде Ляпунов функциясы , ал оның туындысы , онда келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

D) Ляпунов функциясының туындысы оң анықтаңбалы функция

H) Ляпунов функциясы оң анық таңбалы, ал оның туындысы оң анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын зерттегенде Ляпунов функциясы , ал оның туындысы , онда келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

E) Ляпунов функциясының туындысы теріс анықтаңбалы функция

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе асимптотикалық орнықты

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын зерттегенде Ляпунов функциясы , ал оның туындысы

, онда келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

F) Ляпунов функциясының туындысы ауыспатаңбалы функция

H) Ляпунов функциясы оң анық таңбалы, ал оның туындысы ауыспатаңбалы функция болғандықтан, жүйенің орнықты немесе орнықты емесін анықтай алмаймыз

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын зерттегенде Ляпунов функциясы , ал оның туындысы

, онда келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

D) Ляпунов функциясының туындысы оң тұрақтаңбалы функция

H) Ляпунов функциясы оң анық таңбалы, ал оның туындысы оң тұрақтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын зерттегенде Ляпунов функциясы , ал оның туындысы

, онда келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

E) Ляпунов функциясының туындысы теріс тұрақтаңбалы функция

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс тұрақтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын зерттегенде Ляпунов функциясы , ал оның туындысы , онда келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

D) Ляпунов функциясының туындысы оң анықтаңбалы функция

H) Ляпунов функциясы оң анық таңбалы, ал оның туындысы оң анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын зерттегенде Ляпунов функциясы , ал оның туындысы , онда келесіні айтуға болады

A) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы функция

E) Ляпунов функциясының туындысы теріс анықтаңбалы функция

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе асимптотикалық орнықты

 

 

 

 

 

 

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

E) Ляпунов функциясының туындысы тең

H) Ляпунов функциясы оң анық таңбалы, ал оның туындысы оң анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

D) Ляпунов функциясының туындысытең

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе асимптотикалық орнықты

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

E) Ляпунов функциясының туындысытең

H) Ляпунов функциясы оң анық таңбалы, ал оның туындысы оң анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден таб

D) Ляпунов функциясының туындысытең

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе асимптотикалық орнықты

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

 

E) Ляпунов функциясының туындысы тең

H) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы оң тұрақтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

 

 

 

 

 

 

 

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

 

D) Ляпунов функциясының туындысытең

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс тұрақтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

B) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

E) Ляпунов функциясының туындысы тең

H) Ляпунов функциясы оң анық таңбалы, ал оның туындысы оң анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе орнықты емес

Сызықты емес жүйе келесі дифференциалды теңдеулермен жазылсын

Ляпунов функциясы мынандай түрде таңдалсын , жүйенің орнықтылығы былай зерттеледі

A) Ляпунов функциясының туындысын келесі теңдеуден табады

 

D) Ляпунов функциясының туындысы тең

G) Ляпунов функциясы оң анықтаңбалы, ал оның туындысы теріс анықтаңбалы функция болғандықтан, жүйе асимптотикалық орнықты

 

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын В.М. Попов теоремасы бойынша абсолютті орнықтылығын зерттегенде, белгілі сызықты бөлігінің беріліс функциясына сүйеніп келесіні орындау керек

A) Өзгертілген жиілік сипаттамасының нақты бөлігін келесі теңдеуден табамыз тең

F) Өзгертілген жиілік сипаттамасының жорамал бөлігін келесі теңдеуден табамыз тең

G) Жүйенің абсолютті орнықтылық шарты былай жазылады

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын В.М. Попов теоремасы бойынша абсолютті орнықтылығын зерттегенде сызықты бөлігі мынандай болсын, онда жүйе түралы келесіні айтуга болады

A) Өзгертілген жиілік сипаттамасының нақты бөлігі тең

D) Өзгертілген жиілік сипаттамасының жорамал бөлігі тең

G) Жүйенің абсолютті орнықтылық шарты былай жазылады

 

 

 

 

 

Сызықты емес жүйенің орнықтылығын В.М. Попов теоремасы бойынша абсолютті орнықтылығын зерттегенде сызықты бөлігі мынандай болсын , онда жүйе түралы келесіні айтуга болады

A) Өзгертілген жиілік сипаттамасының нақты бөлігі тең

D) Өзгертілген жиілік сипаттамасының жорамал бөлігі тең

G) Жүйенің абсолютті орнықтылық шарты былай жазылады

 

Сызықты емес жүйедегі өтіп жатқан процестер келесі түрдегідей болса

 

 

 

онда

D) Тепе-тең жағдай тербелмелі орнықты емес

E) Бастапқы шарттар а аралығында болса тербелістердің амплитудасы өсіп жүйеде а амплитудалы орнықты автотербелістер орын алады

G) Бастапқы шарттар а аралығынаң үлкен болса автотербелістердің амплитудасы азайып жүйеде а амплитудалы орнықты автотербелістер орын алады

Сызықты емес жүйедегі өтіп жатқан процестер келесі түрдегідей болса

 

 

 

онда

B) Жүйедегі а амплитудалы автотербелістер орнықты емес болады

F) Бастапқы шарттар а аралығында болса тербелістердің амплитудасы азайып жүйеде«кішкене» аралығында орнықтылық орын алады

H) Бастапқы шарттар а аралығынаң үлкен болса жүйеде «үлкен» аралығындағы орнықты еместік орын алады

Торқөз функциясы өзінің мәндерімен берілсін , , , .

A) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

D) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

G) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

Торқөз функциясы өзінің мәндерімен берілсін , , , ,

B) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

D) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

G) Оның үшінші айырымы келесі теңдеумен беріледі 0.5

Торқөз функциясы мәндерімен берілсін , , , ,

A)

D)

G) 0.5

Торқөз функциясы өзінің мәндерімен берілсін , , , , ,

A) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

D) Оның үшінші айырымы келесі теңдеумен беріледі 0.5

G) Оның төртінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

Торқөз функциясы өзінің мәндерімен берілсін , , , , ,

B)

F)

G)

 

 

Торқөз функциясы өзінің мәндерімен берілсін , , , .

B) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

E) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

H) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

Торқөз функциясы өзінің мәндерімен берілсін , , , , .

B) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

D) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

G) Оның үшінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

Торқөз функциясы өзінің мәндерімен берілсін , , , , .

C)

D)

H)

Торқөз функциясы өзінің мәндерімен берілсін , , , , .

A) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

D) Оның үшінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

G) Оның төртінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

Торқөз функциясы өзінің мәндерімен берілсін , , , , .

A)

D)

G)

Торқөз функциясы график түрінде берілсін

 

 

 

 

 

 

 

A) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

D) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

G) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

Торқөз функциясы график түрінде берілсін

 

 

 

 

 

 

 

B) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

D) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

G) Оның үшінші айырымы келесі теңдеумен беріледі 0.5

Торқөз функциясы график түрінде берілсін

 

 

 

 

 

A)

D)

G) 0.5

 

 

 

Торқөз функциясы график түрінде берілсін

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

D) Оның үшінші айырымы келесі теңдеумен беріледі 0.5

G) Оның төртінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

Торқөз функциясы график түрінде берілсін

 

 

 

 

 

 

B)

F)

G)

 

Торқөз функциясы график түрінде берілсін

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

E) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

H) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

Торқөз функциясы график түрінде берілсін

 

 

 

 

 

 

 

B) Оның бірінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

D) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

G) Оның үшінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

Торқөз функциясы график түрінде берілсін

 

 

 

 

C)

D)

H)

 

Торқөз функциясы график түрінде берілсін

 

 

 

 

 

A) Оның екінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

D) Оның үшінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

G) Оның төртінші айырымы келесі теңдеумен беріледі

Торқөз функциясы график түрінде берілсін

 

 

A)

D)

G)

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

B) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 


 

 

B) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

 

 

 

 

 

 

 

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

B) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

,

,

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

 

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

B) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

,

,

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

A) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

B) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

 

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

 

 

 

 

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, ондаB) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

 

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

B) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

A) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын

,

,

мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

B) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

A) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

B) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын

,

,

мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

B) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын мұндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

A) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын мұндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын мұндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

A) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

 

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

B) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

B) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

,

,

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

,

,

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе сипаттамасының түрі мынандай болғанда

 

 

 

 

 

 

A) Үзбе келесі теңдеумен жазылады

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

A) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

 

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

B) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

 

 

 

 

 

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

B) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

B) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

A) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын,

,

мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

B) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

A) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

 

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын , мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

B) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын

,

,

мүндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

B) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын мұндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

A) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

 

C) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

 

 

F) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын мұндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

A) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

E) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

G) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

 

Типтіқ сызықты емес үзбе келесі теңдеумен жазылсын мұндағы , - кіреберіс және шығаберіс сигналдардың шамалары, онда

A) Үзбе сипаттамасының түрі мынандай болады

 

 

 

 

 

 

D) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісінде келесі сигнал табылады

 

 

H) Кіреберісіне гармоникалық синусоидалды сигнал берілгенде, оның шығаберісіндегі сигнал с келесі теңдеумен жазылады

Уақыт функцияның Лаплас түрлендіруі мынандай болса , дискреттеу аралығы ,белгілі болса, бастапқы функцияның z-түрлендіруі былай табылады

C) Бейнені қарапайым бөлшектерге бөлеміз

D) Әрі бір бөлшектің z-түрлендірулерінарнаайы кестеден аламыз

 

H)

Уақыт функцияның Лаплас түрлендіруі мынандай болса , дискреттеу аралығы ,белгілі болса, бастапқы функцияның z-түрлендіруі былай табылады

C) Бейнені қарапайым бөлшектерге бөлеміз

D) Әрі бір бөлшектің z-түрлендірулерін арнаайы кестеден аламыз

 

H)