1 лабараториялық жұмыс

Дозиметр және олардың турлері

Дозиметр– иондағыш сәулелердің дозасы мен қуатын өлшеуге арналған құрылғы. Детектор мен өлшеуіштен тұрады.

Дозиметр түрлері

1. гамма-сәулелердің рентген сәулелерінің дозасын және нейтрон ағындарын өлшеу аспаптары;

2. радиоактивті заттармен ластанған жазықтықтар бетіндегі альфа және бета-бөлшектері ағымын өлшеу аспаптары;

3. ауаның радиоактивті газдармен және аэрозольдармен ластану дәрежесін өлшеу қондырғылары;

4. судың және азык-түліктің нақты белсенділігін өлшеу аспаптары;

5. гамма-сәулелердің рентген сәулелерінің және нейтрон ағындарының жеке адам қабылдаған дозаларын анықтау аспаптары;

6. радиоактивті бөлшектермен уланған адамдардан тарайтын сәулелерді және олардың демінен шыққан ауа радиоактивтілігін өлшеу аспаптары

Қалталы дозиметр ИД1 .

ИД-1доза өлшеу жиыны температуралардың -40 +500С аралығында және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 98% кезінде гамма-нейтрондық сәулеленудің жұтылған дозасын өлшеуге арналған. Дозиметр 20-500 рад диапазондағы гамма-нейтрондық сәулеленудің жұтылған дозасын өлшеуді қамтамасыз етеді.

Өлшенетін дозаларды есептеу дозиметр ішінде орналасқан және окуляр арқылы жарықта көрінетін шкала бойынша жүргізіледі. Дозиметрлерді зарядтау ЗД-6 зарядтау қондырғасымен жүргізіледі. Жиынға зарядтау қондырғысымен қатар 10 дозиметр және футлярға салынған нұсқаулық кіреді.

Құрылысы:

- иондалған камера

- Электроскоп

- Конденсатор

- Микроскоп

- алюминий корпус

ИД-1 өлшегіш дозасының жиынтығы

1 шкала 1/20 рад –қа тең

Гамма сәулесін өлшеу үшінарналған.

ДРГ 01 Т1 –металлданған

2 режимді :өлшеу және іздеу . Кең ауқымды дозиметр .

 

Дозиметр ДРГ-01Т1 предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. Применяется для оперативного контроля работниками служб радиационной безопасности, дефектоскопических лабораторий, на предприятиях народного хозяйства, в медицинских учреждениях. Широко используется также в структурах МЧС.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Режим работы

Значение величины погрещение

Допустимы действующий

Предел ОСН

 

Погрещение

 

ИЗМ %

 

Измерение

 

0.002 мр/ч

0.001 мр/ч

Поиск

 

0.003мр/ч

 

 

 

ДКГ-02У «Арбитор –М»гамма сәулеленудің амблентті эквивалент дозасын өлшеуге арналған құрал .

АЭС , радиохимиялық өңдеу ,экологиялық өңдеу қолданылады .

4 Режимнен тұрады :

1АЭДҚ қуатын 1 реттік өлшеу

2 Иондалған сәулелердә өлшеу

3АЭДҚ мен қуатын тоқтаусыз өлшемі

4Суммарлық өлшемі

28 а кабинет iшіндегі сәулелерді анықтау .

1) 1АЭДҚ қуатын 1 реттік өлшеу

1)0,31мкрзв/ч

2)0,18 мкрзв/ч

3)0,15 мкрзв/ч

4)0,19 мкрзв/ч

5) 0,19 мкрзв/ч

2 Иондалған сәулелердә өлшеу.

1)0,0040

2)0,0040

3) 0,0040

4) 0,0040

5) 0,0040

3 АЭДҚ мен қуатын тоқтаусыз өлшемі

1)0,18 мкрзв/ч

2) 0,18 мкрзв/ч

3) 0,18 мкрзв/ч

4) 0,18 мкрзв/ч

5) 0,18 мкрзв/ч

 

4. Суммарлық өлшемі

1) 4.68

2) 4.68

3) 4.68

4) 4.68

5) 4.68